Психологиялық қызмет

  онлайн режиміндегі ҚАШЫҚТЫҚТАН оқу үдерісінде жүргізілетін психологиялық қызметтің жұмыс жоспары

                                                      

  ЖҰМЫС МАҚСАТЫ:                               

  - қашықтықтан оқыту технологиясын  жүзеге асыру  мақсатында білім алушыға  қажетті  жағдайларды қамтамасыз ете  отырып  дамыту, тәрбиелеу және оқыту процестерін автоматтандыру.  Оқушылардың  денсаулығын  нығайту  және өзін - өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар өзінің  дене, психикалық және психологиялық денсаулығына ұқыпты қарау бойынша  бейінді  жұмыстар  жүргізу.

  жалпы мақсаттар мен ұстанымдар:қашықтықтан  оқыту үдерісінде  колледж  жоспарлары және оларды іске асыру бағдарламалары, қызмет нәтижелерін талдау негізінде педагогтар ұжымы  және ата-аналармен өзара байланыс, ынтымақтастықты қамтамасыз ету.

                                                 

  ЖҰМЫС МІНДЕТТЕРІ:

  -  әр  баладан  әлеуметтік  өмірге  барынша  бейімделген  үйлесімді  тұлғаны  қалыптастыру.

  -  балалардың зияткерлік дамуын қамтамасыз ететін барлық психикалық үрдістердің дамуына ықпал ету.

   

  ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ:

   

  -  Колледж  сайты, Телефон, смартфон,WhatsApp,Facebook,ВК, Инстаграмм әлеуметтік желілері, Google disk (форма ) интернет конструктор.

  Барлық жұмыс https://college.snation.kz/kz/kzl платформалары арқылы құрылады.

                                               

  ТҮЗЕТУЖҰМЫСЫ:

  1.Жалпы диагностика немесе ата-аналардың, педагогтардың сұрауы бойынша қанағаттанғысыз нәтиже алған балалардың зияткерлік және тұлғалық дамуындағы ауытқулар ды қашықтықтан онлайн  режимде түзету және алдыналу;

  2.Педагогикалық ұжыммен және  колледж әкімшілігімен, оқушылардың ата-аналарымен қашықтықтан онлайн  режимде тығыз байланыста психологиялық қызметті жүзеге асыру;

  3.Оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша оқушылардың ата-аналарымен қашықтықтан онлайн  режимде профилактикалық, кеңес беру, ағартушылық  жұмыстарын жүргізу;

  1. Ата-аналар мен балаларға жеке және топтық түрде онлайн кеңес беру. Ата-аналарды, педагогтар мен оқушылардыонлайн режимде психологиялық қолдау. 

  Педагог-психологтың жұмыс жоспары

   

  1. Педагог-психологтыңкеңес беру кестесі
  2. https://college.snation.kz/kz/kzlплатформасында,  колледж сайты, Телефон, смартфон,WhatsApp,Facebook,ВК, Инстаграмм әлеуметтік желілері бойынша және  , Google disk (форма) конструкторы арқылы   жұмыс істеу.
  3. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс (есеп беру құжаттамасын жүргізу, ұсыныстар әзірлеу, медио базалар мен т.б.құру.)

   

  Ағартушылық–профилактикалық жұмыс

  Ата-аналар

  Оқушылар

  Педагогтар

   

  Ұсынымдар әзірлемесі:

  - «Жуырда колледж»

  - «Менің балам болашақ  маман  иесі»

  - «Дені сау ұрпақ - ертеңгі елдің жалғасы»

  - «Жуырдаемтихандар...!»

  -  Оқушының  денежәнепсихологиялықденсаулығыннығайтубойынша

  - Оқушымен мен ата- анақатынастарынжақсартубойыншаұсыныстар

   

   

  Ұсынымдар  әзірлемесі:

  -Студенттің колледжге бейімделуі мен психологиялық дайындығын зерттеу және зерделеу;

  - Жасөспірімнің денсаулық және өмірлік дағдыларын қалыптастыру бойынша (дәріс, презентация, семинар тренинг т.б.)

  - Медиа базаны қалыптастыру (буклеттер, презентациялар, сілтемер, бейнероликтер);

  - Тәуекел тобындағы білім алушыларды психологиялық қолдау;

  -Балалар мен ата-ана қатынаста-рын жақсарту бойынша ұсыныстар;

  -ЕББҚ оқушылармен психологиялық - педагогикалық сүйемелдеу 

   

  - Барлық курстар мен топқа  және жекелеген оқушыларға педагогикалық  ықпал етудің оңтайлы әдістерін таңдау  бойынша  ұсыныстар;

   

  - «Қашықтықтан  жұмыс  жағдайында  жұмыс уақытын дұрыс бөлу (тайм-менеджмент)»

  1.       Консультациялық - түзету  жұмысы (күніне 2 сағаттан артық емес)

  - Онлайн консультациялар, телефон, WhatsApp  бойынша консультациялар өткізу

  - Әлеуметтік  желілер мен мессенджерлерді пайдалану

  -Онлайн консультациялар, телефон, сайт, пошта, WhatsApp  арқылы консультациялар өткізу;

  - Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді пайдалану.

  -ЕББҚ бар баларға арналған түзету-дамыту онлайн  тренигтер

  -Онлайн консультациялар, телефон, WhatsApp  бойынша консультациялар өткізу

  -Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді пайдалану

  -Педагогтарды эмоциялық өзін–өзі реттеу тәсілдерімен таныстыру

  Диагностикалықжұмыстар

  Жеке сұраныс бойынша онлайнрежимдегі диагностика (кәсіптік бағдар, тұлғалық ерекшеліктер, эмоционалды саласы және т.б.)

           

   

   

    

  Түсіндірме жазба

   

     Қашықтықтан оқытуға көшуге байланысты педагог-психологтардың шығармашылық тобы қашықтықтан оқыту жағдайында педагог-психологтың жұмысы бойынша жоспар түрінде ұсынымдарды талқылап, жасады.

      Барлық жұмыс https://college.snation.kz/ платформалары арқылы құрылады, колледж, педагог - психологтың жеке сайты, WhatsApp.

       Бірінші  кезекте жұмыс күнінің жеке режиміне сәйкес жұмыс кестесін және консультациялар өткізу кестесін  жасауға назар аудару керек (өз күнін жоспарлау, кеңес беру үшін сағат бөлу қажет.

       Педагог-психологтың кестесі мен жоспарымен білім беру үдерісінің барлық қатысушыларын міндетті түрде таныстыру (жоғарыда көрсетілген  платформаларда  орналастыру).

        Жұмыс Білім беру процесінің барлық қатысушыларымен (педагогтар, оқушылар, ата-аналар)  5 бағыт бойынша жүргізіледі: Психодиагностикалық, Психопрофилактикалық, психокоррекциялық  және  дамытушылық,  психологиялық кеңес беру және ағарту жұмыстары, әлеуметтік диспечерлік жұмыстар

       Ата-аналардың да, оқушылардың да емтихандарына психологиялық дайындық, тәуекел топтағы балалармен жұмыс істеу мәселеріне ерекше назар аудару қажет.

       Жұмыстың барлық  түрлері онлайн режимінде жүзеге асырылады, онда әрбір педагог-психолог сілтемелерді, жадынамаларды, буклеттерді, бейнероликтерді жеңілдете алады.

      Тәжірибе алмасу үшін  https://college.snation.kz/ платформасында жалпы медиабазаны құру жоспарлануда.

        Қашықтықтан оқыту кезеңінде педагог-психолог жұмысының негізгі мақсаты бұрынғысынша  білім алушылардың  физикалық және психологиялық денсаулығын сақтау болып қалады. 

   

  Педагог-психологтың  1- ші жарты жылдыққа  арналған жұмыс жоспары

  2020жыл

   

   

  Қызмет бағыты

  Қыркүйек айы

  Қазан айы

  Қараша айы

  Желтоқсан айы

  Диагностикалық

  жұмыс

  -          Студенттің  

  қашықтықтан оқу үдерісіне  бейімделуін,  психологиялық дайын-дығын  зерттеу  және зерделеу  (1 курс); Телефон және  WhatsApp әлеуметтік желісі, Google disk (форма) интернет конструктор  арқылы

   

  -          Оқушылардың  эмо-

  ционалдық   жағдайын  

  диагностикалау. Айзенк /Темпераментті  анық-тау  тесті/(1 курс); Телефон және WhatsApp әлеуметтік желісінде, Google disk (форма) интернет конструктор арқылы

  -          Скрининг:«Жасөспірім-

  нің психикалық саулығын бағалау шкаласы» бойынша сауалнама алу;

  Жастар.орг.сайтында

   

  -          «Жасөспірімнің

  денсаулық және өмірлік дағдыларын қалыптас-тыру» бағдарламасы бойынша онлайн  дәріс оқу;

  /1-2 курс/

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  -          Оқушылардың

  қолайсыз жағдайлары-ның  даму деңгейін диагностикалау. Жасөспірімнің психикалық  саулығын бағалау шкаласы бойынша  Зунг депрессия шкаласы.

  (2,3 курс)

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

   

  «Эмоционалдық күйдің диагностикасы» -Орешкинаның оқытушыларға арналған  онлайн сауалнамасы

  - «Сіз қандай ата-анасыз?»ата-аналарды диагнос-тикалау барысында сауалнама алу. Нәтижесі негізінде қажет жағдайда  кеңес беру;

  Телефон,WhatsApp, мессенджер әлеум. желісі арқылы

   

   

           

  Түзету – кеңес беру жұмысы

  - «Мен 1 курс студентімін» 1 курс білім алушыларын қашықтықтан оқу жағдайына бейімдеу (онлайн режимде әңгімелесу, кеңес беру);

   

  - Зерттеп зерделеу барысында анықталған әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға психологиялық  сүйемелдеу  жұмыстары;

  Телефон және  WhatsApp әлеум. желісі арқылыкеңес беру, қажет жағдайда жеке жұмыстар жүргізу;

   

  - Диагностикалық  жұ-мыстар мен жаттығулар  нәтижелері бойынша  жеке түзету – дамыту жұмыстары (1,2,3 курстар) Телефон және  WhatsApp әлеум. Желісі арқылыкеңес беру;

   

  -          «Мен өмірді

  сүйемін!Белсендіру онлайн семинар тренингі

     /1,2 курс/

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  - «Жасөспірімнің психи-калық саулығын бағалау шкаласы» скрининг  нәти-жесі негізінде түзету – дамыту жұмыстарын жүргізу; /1-3 курс//қашықтан онлайн режимінде сұқбат, жеке және топтық жұмыстар жүргізу/

  Телефон және  WhatsApp әлеум. Желісі арқылыкеңес беру;

   

  -          «Оқушылық  кезеңінің

  психологиялық   ерекше-ліктері» (онлайн режимінде семинар тренинг)1-2 курс;

  ZOOM  платформасында

   

  - «Жас маман – ертеңгі тәлімгер». 1-3 жыл аралығында жұмысқа орналасқан жас маман-дарға бейімделуге байла-нысты кеңес беру;

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  -Жасөспірімнің  психикалық  саулығын  бағалау  шкаласы  бойынша «Жоғарғы қадағалау тобына» алынатын оқушымен жеке жұмыстар жүргізу (сұхбаттасу, кеңес беру, жеке жұмыс жүргізу);

  Қажет болған  жағдайда  ата-анасын  хабардар ету және онлайн режимде арнайы маманмен байланыстыру;

  Телефон және  WhatsApp әлеум. желісі арқылы

  - Педагогтарды өзін-өзі реттеу әдістерімен таныстыру;(мұғалім-дермен жұмыс) Қажет болған жағдайда  кеңес беру;https://college.snation.kz/

  платформасында

  - Отбасылық қарым – қатынасты нығайту және арттыру  бойынша «Біз біргеміз!»  білім алушы-лар  арасында  онлайншығармашылық байқау (фотоальбом, бейнеролик т.б)ЖариялымыFacebook әлеуметтік желісінде

   

  -          «Бала бақытының

  кепілі – ата - ана»онлайн ата-аналар конференциясы;

  ZOOM  платформасында

   

  Топ жетекшілерінің топты зерттеу нәтиже-лері бойынша анық-талған  қиын балалармен қажет болған жағдайда сұраныс негізінде   консилиум өткізу;

  Телефон, WhatsApp, мессенджер әлеум. желісі арқылы

  - Оқушылардың эмоционалдық саладағы қиын-дықтары және оқытуға байла-нысты туындаған мәселелерде ата-аналар мен педагогтарға жеке сұраныс бойынша кеңес беру;

  Телефон,WhatsApp 

  әлеум. желісінде;

   

  -          «Емтихан

  уақытында өзіңді қалай ұстау керек?» емтихан кезінде өзін - өзі ұстау ережеле-рімен таныстыру;

  /3 курс/

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

  -          Арттерапия 

  элементтері арқылы  оқушыларды психо-логиялық сүйемелдеу

  /1-3 курс/

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  Ағартушылық-профилактикалық жұмыс

  1.Педагог қызметкер-лерді және колледж  қызметкерлерін  суицид сақшысы  ретінде  оқыту  /онлайн  режимде  дәріс өткізу/https://college.snation.kz/

  платформасында

  2.Балалар мен ата-ана қатынастарын  нығайту бойыншаата –аналар онлайн  конференциясы:

  -Жыл бойы жүргізілетін зерттеу  жұмыстарына  ата - аналар  рұқсатын алу;

  -Өмірдің жаңа жағдайла-рына 1 курс студенттерін бейімдеу туралы  және «Суицид  сақшылары» ретінде ата – аналарды  ақпараттандыру;

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

  «Әлеуметтік желіде балалардың қауіпсіздігі» ата-аналарға арналған интерактив ZOOM  платформасында

  «Жасөспірімнің денсаулық және өмірлік дағдыларын қалыптастыру» бағдарламасы бойынша онлайн дәрістер мен психологиялық  тренингтер (1,2 курс)

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

  - "Жетістік сатысы" өзін -өзі белсендендіру сабағы (3 курс)

  https://college.snation.kz/платформасында

   

  -          «Дос пен достық, мен

  үшін....?»тақырыбында онлайн  вебинар /1,3 курстар/

  https://college.snation.kz/платформасында

   

   

   

   

   

  - «Менің  балам: ол қандай?»  Ата-аналарға арналған өзін – өзі тану сабағы /3 курс ата-аналарына/

   

  -          «Ауытқушылық мінез-

  құлық және адам денсаулығы" психоло-гиялық лекторийі

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

  -          «Жеке тұлғаның

  әлеуметтік – психология-лық бейімделу жолдары» /топ жетекшілермен ағартушылық  жұмыс/;

  https://college.snation.kz/платформасында

   

  -          «Мен және мені

  толғандыратын мәсе-лелер» психологиялық сүйемелдеу онлайн  сырласу сағаты/1-3 курс/

  Телефон, WhatsApp, мессенджер әлеум. желісі арқылы

  «Жасөспірімнің  денсаулық  және өмірлік  дағдыла-рын  қалыптас-тыру» бағдарла-масы  бойынша қайталау дәрісін оқу/рефреш/- 3 курс оқушылары үшін презентациялық материалдар мен ұсыныстар

  https://college.snation.kz/

  платформасында

   

  -          «Мен  өзімді 

  мақтан етемін» өзін – өзі дамыту онлайн тренингі

  /1-3 курс/

  https://college.snation.kz/платформасында

  "Тәуекел тобындағы" балалармен  және ЕББҚ жұмыс

  - Түзету-дамыту тапсырмалары мен жаттығуларын орындау; WhatsApp әлеум. желісінде

   

  -ЕББҚ балаларменжәнеата-аналарменонлайн жұмыс;

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  -Жеке түзету-дамыту сабақ-тары жоспар бойынша (дәптермен  жұмыс, кірікті-рілген ойын сабақтары)

  Телефон және  WhatsApp әлеум. желісінде

  - ЕББҚ балалармен  және  ата-аналармен  онлайн  жұмыс;

  https://college.snation.kz/

  платформасында

  - «Тәуекелтоптағы»балалардыңата-анала-рынапсихологиялықкөмек  беру;

  Телефон және  WhatsApp, мессенджер әлеум. желілері арқылы

  ЕББҚжәне «Тәуекел тобын-дағы»балалардың ата-аналарымен онлайн кеңес өткізу;

  Телефон және  WhatsApp, мессенджер әлеум. желілері арқылы

   

  Бағыты

  Қаңтар

  Ақпан

  Диагностикалық бағыт

   

  1.Колледж  оқытушыларымен педагогикалық-психологиялық тұрғыда диагностика жүргізу

  Жүргізілетін әдістеме: Педагогтағы агрессияны бағалау

  Авторы:А.Ассингер

  Студенттердің өзін бағалау деңгейін зерттеу

   Қатысушылар: ІІ курс

  2. DASS –сауалнамасы

  І,ІІ,ІІІ курс

   

  3.«Достық татулықтан басталады» әлуметтік психологиялық тренинг

  І,ІІ,ІІІ курс

   

  Сұраныс негізінде жеке немесе топтық диагностикалық жұмыстар жүргізу

  Ағартушылық  бағыт

  1.  Тренинг: «Мен ғажайыппын»

  Қатысушылар: Оқытушылар

   

  1. Бала құқығына байланысты колледж инспекторы, колледж аяжаны, клиника психологымен кездесу
  2. «Қыз-қылығымен көрікті» қыз балалармен психологиялық сағат.

  ІІІ курс

  Кеңес беру

  1.      Топ жетекшілерге зерттеу нәтижелері бойынша кеңес беру;

  2.      Тест нәтижелерінің қорытындысы бойынша, сұраныс арқылы жеке және топтық кеңес беру.

  3.      Туындаған мәселе бойынша керекті маманға бағыттау

  4.      Ата-аналармен  жұмыс

   

  Түзету-дамыту

  1.      «Тәуекел топпен» релаксациялық жұмыс (айына 1 рет)

  2.      Сұраныс бойынша түзету-дамыту жұмыстары

  1,Қарым-қатынас дағдаларын қалыптастыруға арналған тренинг сабақ  (1 - курс)

   

  Әлеуметтік диспечерлік бағыт

   

  «Мен және мені толғандыратын мәселелер» тақырыбында әртүрлі сала мамандарымен кездесу ұйымдастыру  /психолог, психиатр, нарколог/

   

   

  Бағыты

  Наурыз

  Сәуір

  Мамыр

  Диагностика

  1.Оқушылардың  оқуға қызығушылығын, мотивациясын анықтау

  Жүргізілетін әдістеме:сауалнама

  Қатысушылар: 2 курс

  1.      Өмірге деген құштарлығын арттыру мақсатында  «Мен өмірге ғашықпын»

  Қатысушылар:

  2.      Қарым қатынасты нығайтатын  «Топішілік қарым-қатынас»

  3.      Тренинг  1 курс

  Қатысушылар: II-III курс

   

  1.  3курс:

  «Тәуекел топты» кешенді тест жүргізу арқылы анықтау:

  3.2. Бек шкаласы,

  3.3 Айзенк психикалық күйді анықтау

  2.  Топішілік қолайсыздық пен конфликтілердің алдын алуға бағытталған «Болашаққа қамқорлық» тренинг

        Қатысушылар: ІІ-курс

  3.      «Менің көзқарасымдағы – менің тобым» тренинг

  Қатысушылар: ІІІ-курс

   

  1. Проективті әдістер

  2. Құжаттарды өңдеу

  3. Педұжымды диагностикалау «Ұжымдағы психологиялық ахуал» тесті

  Ағартушылық бағыт

   Тренинг

   «Өмір сүру қиын емес, өмір сүре білмеу қиын» психологиялық ерекшеліктер жайлы»

   

  Қатысушылар: Топ жетекшілер

  1.«Тәуекел топқа» алынған студенттермен сұхбат жүргізу, ата-аналарын хабардар ету, арнайы маманға жолдау

   

  1.Емтихан кезіндегі келеңсіздіктердің алдын алуға байланысты  «емтиханға дайындалудың оңай жолдары»

  психологиялық сұхбат

  2. Ата-ана мен ұжым арасындағы жағымсыз көзқарастың алдын алуға байланысты ағартушылық жұмыс

  Кеңес беру

  1. ІІІ- курс ата-аналарына кеңес;

  2.     Сұраныс бойынша жеке және топтық кеңес беру.

  3.     Қиын балалармен жұмыс

  4.     Арнайы мамандармен кездесу ұйымдастыру

  Түзету-дамыту

  1.    «Тәуекел топ» балаларымен коррекциялық жұмыс

  2.    Жеке және сұраныс бойынша жұмыс

  3.    Диагностика нәтижесі бойынша жұмыс

  4.    Психологиялық қызмет орталығының жылдық есебін дайындау, ұсыныстар беру

  5.     Келесі оқу жылын жоспарлауға әзірлік

  Әлеуметтік диспечерлік бағыт

        1.Жастар денсаулық орталығының мамандарымен кездесу ұйымдастыру.

   

  Ескерту жүргізілген жұмыстардың хаттама, мониторинг, анықтама, фото аналитикалық есебі болуы керек.

                                                              

  Колледж педагог-психологы:                               Қ.Қожақова

                                                                           

   

   

  Пайдаланылған әдебиеттер:

   

  1. Успанова З, Ниязбекова К, Аяғанова А. М. Мектептегі психологиялық қызмет. Қызылорда – 2004ж
  2. Рогов Е. Настольная книга практического психолога. Владос – 2001ж
  3. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі. Мектептегі психологиялық диагностика. Астана – 2005ж
  4. Бизақова Ф. Психологиялық тест жинағы. Тараз – 2012ж
  5. Бизақова Ф. Психологиялық түзету-дамыту жұмысы. Тараз – 2012ж
  6. Мектептегі психологиялық диагностика.Әдістемелік құрал. Астана – 2005ж
  7. Симонова О.К. Родительские собрания с психологом. Москва – 2011ж
  8. Елшібаева К. Балаларға өзара әсер етудің тиімді жолдары. Алматы – 2010ж